CENTRUM MEDYCZNE w Legnicy

realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z:

  • NFZ (bezpłatnie)
  • prywatnymi firmami medycznymi
  • firmami ubezpieczeniowymi
  • oraz świadczenia pełnopłatne w każdym zakresie.


 Zakres świadczeń Przychodni Lekarskiej w Legnicy

  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • Rehabilitacja
  • Diagnostyka
  • Medycyna pracy
  • Pracownia psychologiczna


 Godziny otwarcia:

  • od poniedziałku do piątku 730 – 1800


 Rejestracja / Centrum Medyczne

  • od poniedziałku do piątku 730 – 1800
  • tel. (76) 723 38 20, 21 Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • tel. (76) 743 98 65 Poradnie Specjalsityczne
  • pacjenci rejestrowani są na bieżąco lub z wyprzedzeniem na wyznaczony dzień i godzinę
  • rejestracja odbywa się osobiście, przez osoby trzecie, telefonicznie

 

  MISJA SPÓŁKI

   Misją CENTRUM MEDYCZNEGO w Legnicy jest zapewnienie Pacjentom pomocy medycznej
  o najwyższej jakości i skuteczności, świadczonej w przyjaznych warunkach,
  zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

 

 
  POLITYKA JAKOŚCI


   Zapoznaj się z naszą polityką jakości [ zobacz więcej...]

 

  CERTYFIKATY

 

 

Informacja o Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r.  w  sprawie  ochrony osób  fizycznych 
w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO),

[ Więcej info ]

 

ROZPORZĄDZENIE  O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING WIZYJNY

 Monitoring wizyjny prowadzony jest przez   Centrum Medyczne w Legnicy Sp. z o.o. , ul. J. Libana 7,
w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników przychodni i osób przebywających
na terenie przychodni.

[ Więcej info ]

 

 

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter
Kadra medyczna Aktualności Programy profilaktyczne